Ekonomiska försvaret
Under denna rubrik avhandlas ekonomiska försvarsansträngningar i Sverige under kalla kriget.

Ekonomiska försvaret

Det ekonomiska försvaret identifierades som en viktig del av försvarsansträngningarna under kalla kriget. Andra världskriget utvecklades till ett resurs- och produktionskrig, och mycket av det kalla krigets ekonomiska försvar gick ut på att säkerställa materielförsörjningen under ett utdraget krig.

Historia

Redan under mellankrigstiden inrättades år 1928 Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE). RKE arbetade den första tiden huvudsakligen med att bygga upp beredskapslager med tanke på en avspärrningssituation liknande den som rått under första världskriget. Under kalla kriget kom även skyddad produktion att bli en viktig aspekt av det ekonomiska försvaret.

År 1962 ersattes RKE med Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap (ÖEF), senare kallad Överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

År 1986 övertogs ansvaret för det ekonomiska försvaret av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB).

Det ekonomiska försvaret hade två ansvarsområden som är av stort intresse genom de ansträngningar som gjordes. De två områdena var beredskapslagring av viktiga varor, samt krigsproduktion av strategiska varor. Strategiska varor var inte bara krigsmateriel, utan även inhemsk produktion av varor som i fredstid importerades.

Såväl krigsproduktionen som beredskapslagringen hade även ett syfte att fylla vid en långvarig avspärrning på grund av krig i närområdet, något som Sverige upplevt under båda världskrigen.

De två områdena beredskapslagring och krigsproduktion har fått varsin rubrik i menyn till vänster.

Ett annat område av intresse för fortifikation är Byggnads- och reparationsberedskapen. Även denna har sin egen sida, och en rubrik i menyn till vänster.

//MatsB   v 1.3 2009-11-23


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se