Höjdradar PH-12
Under denna rubrik avhandlas luftförsvarets höjdradarsystem PH-12 i Sverige under kalla kriget.

En webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT. FHT har ett stort antal dokument som behandlar olika radartyper.

Informationen på denna sida kommer i första hand från FHT. Även bilderna nedan kommer från FHT.

Höjdradar PH-12

Höjdradar PH-12 var den första höjdradar som installerades vid PS-08-stationer. Vid tre av de fyra PS-08-stationerna anlades senare även en PH-40-höjdradar.

Höjdradar PH-12 följde PS-08s livstid. PH-12 beställdes samtidigt med PS-08, under andra halvan av 1950-talet, och användes till dess PS-08-stationerna avvecklades i slutet av 1970-talet.

Materiel

PH-12 var fortifikatoriskt skyddad. Uppbyggnaden av mast och antenn var snarlik den fortifikatoriskt skyddade PH-133/F.

Sändarens effekt var på 2.5 MW med 10 centimeters våglängd, pulsfrekvensen var 271 Hz.

Informationsmottagare

Se sidan om PS-08 för information om vilka LFC som tog emot information från PH-12 och PS-08.

Livslängd

Livslängden för PH-12 blev densamma som för PS-08, det vill säga cirka 20 år för de flesta stationer.

Mer information

Den som är intresserad av ytterligare information om luftförsvarets radarsystem rekommenderas att ta del av Bjarne Darwalls bok Luftens dirigenter.

Som nämnts ovan, en webplats med mängder av information om militära radarsystem är Försvarets Historiska Telesamlingar.

//MatsB   v 1.0 2007-12-13


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se