Uppsatsskrivare - Läs här!Jag får ofta frågor från elever som skriver fördjupningsarbeten eller specialarbeten som ämnen som rör kalla kriget. Oftast rör frågorna hur de får använda materialet, hur de skall referera till mina websidor och till hur de skall värdera websidorna som källmaterial. Jag hinner tyvärr inte svara på alla frågor som jag får, särskilt inte under våren, en tid då många verkar arbeta med uppsatser om kalla kriget. Av pedagogiska skäl ignorerar jag dessutom frågor från elever där svaren redan återfinns på denna websida, sidan är länkad till från webplatsens hemsida och bör kunna hittas utan problem.

På denna sida repeterar jag en del av informationen som även finns på websidan om referenser, tillsammans med lite mer riktad information om hur du som elev bör referera till innehållet på dessa websidor, och en del annan information som kan vara användbar för den som skriver uppsatser, eller i liknande sammanhang.

Vad av innehållet får jag använda?

Innehållet på dessa websidor är copyrightskyddat, se längst ner på varje sida. Det betyder att du inte kan kopiera text från sidorna och använda den som om det var din egen text. Kortare textstycken kan användas om du sätter texten inom citationstecken och talar om varifrån du hämtat texten. Observera att det finns några sidor på webplatsen som innehåller texter som inte jag (MatsB) är författare till! För dessa texter måste du givetvis uppge den författare som står angiven på websidan!

Vad gäller bilder så har jag försökt att så mycket som möjligt använda bilder som är tillåtna att använda i icke-kommersiellt syfte. Det är dock ditt ansvar att kontrollera vad som gäller för bilderna innan du använder dem!

Hur bör jag referera till websidorna?

Varje sida har i slutet av texten ett versionsnummer och ett datum. Om det gäller väldigt specifik information, exempelvis ett citat hämtat från en websida, är det lämpligt att ange versionsnummer och datum tillsammans med URL:en till websidan.

Källkritik

Jag har valt att på denna webplats ha en populär framställning, därför har jag inte i onödan fyllt framställningen med referenser och fotnoter.

Inte desto mindre är min ambition att all sakinformation på dessa websidor skall vara korrekt. I de fall där jag ger uttryck för mina personliga åsikter har jag försökt vara tydlig med att det är mina åsikter och inget annat.

Kalla kriget har intresserat mig i över trettio år. En hel del av den äldre kunskap jag har om kalla kriget har jag tyvärr inte längre någon aning om varifrån den kommer. Mycket av informationen har jag hört muntligen vid föredragningar och liknande inom ramen för min militära tjänstgöring. På den tiden skulle det troligen ha varit olagligt att skriva ned informationen även för privat bruk, därför finns den bara inne i mitt huvud.

Den nya kunskap jag inhämtar försöker jag dock hålla bättre koll på, och en hel del av den litteratur jag läst har givit mig ny kunskap. På websidan om referenser försöker jag presentera den viktigaste litteraturen och vad som står att finna i den.

Vem är MatsB?

För att göra din lärare glad kan du berätta att mannen bakom webplatsen heter Mats Björkman, och att han kan nås via email till MatsB@kalla-kriget.se respektive MatsB@bergrum.se (beroende på vilken av webplatserna du refererat till).

//MatsB   v 1.2 2015-01-06


   Nedan kan du söka här eller på webben efter det du är intresserad av.
Google
 
       Besök även vår systerwebplats www.kalla-kriget.se!

matsb@bergrum.se © 2007 - 2021 • Allt innehåll upphovsrättsskyddat enligt lag.

bergrum.se